Wózki Widłowe
Nazwa Opis Cena
UDT Sprawdzenie wózka przed badaniem UDT od 90zł
UDT Asysta przy badaniu UDT od 90zł
Przegląd techniczny Cena przeglądu dla wózka do 1.5 tony. Obejmuje wymianę filtrów, oleju oraz sprawdzenia układu od 480zł
Przegląd konserwacyjny Przegląd wraz z wpisem do książeczki konserwacyjnej wg dokumentacji techniczno-ruchowej 150zł
Przegląd konserwacyjny wózków wysięgnikowych Przegląd wraz z wpisem do książeczki konserwacyjnej wg dokumentacji techniczno-ruchowej od 250zł
Roboczogodzina 1 roboczogodzina dotyczy usług naprawczych 100zł
Dojazd do klienta Liczony za 1km poza granicami miasta Poznań w obie strony! 1,50zł / km

Maszyny
Nazwa Opis Cena
Diagnostyka komputerowa Diagnostyka przy użyciu specjalistycznego sprzętu (Usługa elektroniczna) od 300 zł
Przegląd techniczny W skład przeglądu wchodzi wymiana filtrów i oleju od 1000 zł
DPF Wypalanie komputerowe DPF (Usługa elektroniczna) od 1200 zł
DPF Usunięcie programowe DPF (Usługa elektroniczna) od 3000 zł
DPF Montaż/demontaż DPF (Usługa mechaniczna) od 800 zł
DPF Czyszczenie maszynowe DPF (Usługa mechaniczna) od 1000 zł
Kalibracja Kalibracja czujnika/systemu (Usługa elektroniczna) od 400 zł
AdBlue Usunięcie programowe AdBlue (Usługa elektroniczna) od 3000 zł
EGR Usunięcie programowe EGR (Usługa elektroniczna) od 1500 zł
Chiptunning Chiptunning (Usługa elektroniczna) od 2000 zł
Roboczogodzina mechanika 1 roboczogodzina dotyczy usług mechanicznych 130 zł
Roboczogodzina elektronika 1 roboczogodzina dotyczy usług elektronicznych 230 zł
Dojazd do klienta Liczony za 1km poza granicami miasta Poznań w obie strony! 2,50 zł / km
Dojazd do klienta Liczony za 1 godzinę na podstawie czasu dojazdu do klienta 50 zł/h

Autobusy i Ciężarówki
Nazwa Opis Cena
Diagnostyka komputerowa Diagnostyka przy użyciu specjalistycznego sprzętu (Usługa elektroniczna) od 200 zł
Przegląd techniczny W skład przeglądu wchodzi wymiana filtrów i oleju od 1000 zł
DPF Wypalanie komputerowe DPF (Usługa elektroniczna) od 600 zł
DPF Usunięcie programowe DPF (Usługa elektroniczna) od 2000 zł
DPF Montaż/demontaż DPF (Usługa mechaniczna) od 500 zł
DPF Czyszczenie maszynowe DPF (Usługa mechaniczna) od 1000 zł
Kalibracja Kalibracja czujnika/systemu (Usługa elektroniczna) od 300 zł
AdBlue Usunięcie programowe AdBlue (Usługa elektroniczna) od 2000 zł
EGR Usunięcie programowe EGR (Usługa elektroniczna) od 1000 zł
Chiptunning Chiptunning (Usługa elektroniczna) od 1500 zł
Roboczogodzina mechanika 1 roboczogodzina dotyczy usług mechanicznych 130 zł
Roboczogodzina elektronika 1 roboczogodzina dotyczy usług elektronicznych 230 zł
Dojazd do klienta Liczony za 1km poza granicami miasta Poznań w obie strony! 2,50 zł / km
Dojazd do klienta Liczony za 1 godzinę na podstawie czasu dojazdu do klienta 50 zł/h